Drużyny w szczepie

Gromada Zuchowa „Uśmiechy Spod Parasola”

55 Łódzka Wodna Drużyna Harcerzy im. T. Kosciuszki

75 Łódzka Wodna Drużyna Wędrownicza „Nord”

76 Łódzka Wodna Drużyna Harcerek im. E. Plater

Comments are closed.