Gromada Zuchowa „Uśmiechy Spod Parasola”

Pełniącą obowiązki drużynowej – Aleksandra Rudzińska.
Gromada działa ze specjalnością wodną, skupia dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

Comments are closed.