O szczepie

Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi działa w środowisku Hufca ZHP Łódź-Polesie przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz XXXIII LO w Łodzi przy ul.Kusocińskiego 116.

W skład szczepu wchodzą:

Gromada Zuchowa „Uśmiechy Spod Parasola”

55 Łódzka Wodna Drużyna Harcerzy im. T. Kosciuszki

75 Łódzka Wodna Drużyna Wędrownicza „Nord”

76 Łódzka Wodna Drużyna Harcerek im. E. Plater

Comments are closed.