1% dla szczepu

Każdy podatnik, który w roku zarobił więcej niż kwota wolna od opodatkowania może przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego jaką jest ZHP. Ponieważ Szczep im. L. Teligi jest jednostką Związku Harcerstwa Polskiego, możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na działalność statutową naszego Szczepu.

Na co przeznaczymy te pieniądze?

– Celem naszego działania jest pomóc Państwu w wychowaniu młodego człowieka, który będzie zaradny życiowo i odnajdzie się w późniejszym dorosłym życiu. Na takie właśnie działania przeznaczymy ten 1% Państwa podatku. Oczywiście jeśli tylko zechcecie wskazać Teligę jako odbiorcę tych środków.

Ile to kosztuje?

– Kilka minut czasu spędzonego podczas wypełniania rocznej deklaracji PIT. Nie przekazujecie nam Państwo żadnych dodatkowych pieniędzy poza tymi, które i tak zostały lub zostaną odprowadzone do Skarbu Państwa jako podatek dochodowy.Jeśli więc zechcecie Państwo wskazać nasz Szczep jako odbiorcę 1% Waszego podatku będziemy niezmiernie wdzięczni i pomoże nam to w naszej działalności.

Jak przekazać 1% podatku na Szczep im. L. Teligi?

– Jeśli wypełniacie Państwo jedną z deklaracji: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 powinniście w odpowiednich polach umieścić następujące informacje:

w polu „Numer KRS”: 0000283814

Ważne: 

jako „Informacje uzupełniające”, w polu „Cel szczegółowy 1%” : POLESIE – TELIGA

Jak to wypełnić?

Przykładowo, gdy wypełniacie Państwo PIT-37:

  

W przypadku pozostałych deklaracji pola oznaczone są identycznie.

Można w odpowiednie rubryki wprowadzić informacje o swoich danych kontaktowych oraz przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrazić zgodę na przekazanie nam informacji, że to Państwo jesteście darczyńcami.

 

Comments are closed.